ΟΥΜ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BCLA

previous arrow
next arrow
Slider
0
عملاءمبهجون
0
الافتراضات
0
%
الخدمةفيجميعأنحاءاليونان

ابتسامتكهيمكافأتنا

قصصك الخاصة!

OYM،قسممنBCLA Law Firm،يقدمخدماتداعمةللمهاجرين. نحنأكبرمنظمةلدعمالمهاجرينفياليونانمنأجل:
تصريحالإقامة
جنسية
حقاللجوءالسياسي
الخدماتالقانونية
ندواتلمقابلةالتجنس
التأمينالصحيللحصولعلىتصريحالإقامة
ترجمة

 

 2111883711
 

  Λ. Συγγρού 262, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social