Chat with us, powered by LiveChat

Как едно дете получава гръцко гражданство

Много се е изприказвало за процедурата и възможността за получаване на гръцко гражданство от деца на чужденци, живеещи в Гърция
По повод законопроекта, който е гласуван, но и трудностите, които могат да срещнат имигрантите, компетентните служители по въпросите за гражданство на oym.gr обясняват, че процедурата е проста ако хората, които желаят да получат гръцко гражданство следват законната процедура, винаги с помощта на специализиран адвокат.

Основна предпоставка е детето да е с постоянен адрес в Гърция и естествено да учи или да е учило в гръцко училище.
Предпоставките за отделни случаи са следните:

– Първа и основна предпоставка е един от двамата родители на детето да е гръцки гражданин (автоматично придобиване) или ако става въпрос за чужденци, да пребивават постоянно в Гърция за поне 5 години преди раждането на детето.
– Родителите трябва да подадат съвместна декларация и молба за вписването на детето в общинския регистър на общината, в която са постоянно пребиваващи лица.
– Възможност имат, също така и децата на чужденци, които ходят на училище в Гърция или са завършили гръцки университет или технологично-образователен институт, в случай, естествено, че разполагат с диплома за средно образование от гръцко училище в Гърция.

– В случай, че детето е на по-голяма възраст, то трябва да е посещавало трите първи класа от задължителното образование, в гръцко училище в Гърция и да е с постоянно пребиваване при навършването на пълнолетието си, ако подаде съответна декларация и молба за вписване в общинския регистър в общината, в която е постоянно пребиваващо лице, най-късно в рамките на три години от навършване на 18-годишната си възраст.

Scroll to top