Chat with us, powered by LiveChat

Как можеш да вземеш гръцко гражданство с натурализация

Процедурата за получаване на гръцко гражданство с натурализация е малко по-различна от тази на едно малко дете, както обяснява специализиран сътрудник на oym.gr и това е така, защото ще трябва да представи документи и от съдебни власти, както от страната, от която произхожда, така и от съдебните власти на Гърция:
Документите и предпоставките са следните:
Имигрантът трябва да е пълнолетно лице в момента, в който реши да подаде декларацията за натурализация.
Не трябва да е осъждан с окончателна присъда, през последното десетилетие преди подаването на молбата за натурализация.
Не трябва да е лежал в затвор с присъда за лишаване от свобода поне за една година или независимо от присъдата и времето на постановяването на решението, което го осъжда за престъпления за обида на правителството, държавна измяна, умишлено убийство и опасна телесна повреда, престъпления свързани с търговия и трафик на наркотици, пране на пари, международни финансови престъпления и много други провинения, за които можете да се информирате от сътрудниците на oym.gr.
В никакъв случай не трябва да фигурира в негова тежест решение за експулсиране.
Ще трябва да пребивава законно в Гърция от 24.3.2005г. насам преди подаването на молбата за натурализация, освен ако не е съпруг/ съпруга на гръцки гражданин или упражнява родителските права над дете с гръцко гражданство.
Необходимите документи за натурализация са следните:
– Чуждестранното лице трябва да подаде в общината или в общността по местоживеене, молба за натурализация, отправена до Министъра на Вътрешните Работи, придружена с:
Декларация за натурализация, която се изготвя пред кмета, в присъствието на двама гръцки граждани, в качеството си на свидетели (във формуляра на декларацията са опоменати всички предпоставки за придобиване на гръцко гражданство с натурализация).
Копие на паспорта или на друг документ за самоличност.
Уверение за постоянно пребиваване в Гърция.
Удостоверение за раждане или друго еквивалентно удостоверение, предвидено в законодателството на държавата на първото гражданство (ако чуждестранното лице е бежанец и не е в състояние да представи удостоверение за раждане, е достатъчно и решението за предоставяне на политическо убежище).

Как можеш да вземеш гръцко гражданство с натурализация

Процедурата за получаване на гръцко гражданство с натурализация е малко по-различна от тази на едно малко дете, както обяснява специализиран сътрудник на oym.gr и това е така, защото ще трябва да представи документи и от съдебни власти, както от страната, от която произхожда, така и от съдебните власти на Гърция:

Документите и предпоставките са следните:
Имигрантът трябва да е пълнолетно лице в момента, в който реши да подаде декларацията за натурализация.
Не трябва да е осъждан с окончателна присъда, през последното десетилетие преди подаването на молбата за натурализация.
Не трябва да е лежал в затвор с присъда за лишаване от свобода поне за една година или независимо от присъдата и времето на постановяването на решението, което го осъжда за престъпления за обида на правителството, държавна измяна, умишлено убийство и опасна телесна повреда, престъпления свързани с търговия и трафик на наркотици, пране на пари, международни финансови престъпления и много други провинения, за които можете да се информирате от сътрудниците на oym.gr.
В никакъв случай не трябва да фигурира в негова тежест решение за експулсиране.
Ще трябва да пребивава законно в Гърция от 24.3.2005г. насам преди подаването на молбата за натурализация, освен ако не е съпруг/ съпруга на гръцки гражданин или упражнява родителските права над дете с гръцко гражданство.

Необходимите документи за натурализация са следните:
– Чуждестранното лице трябва да подаде в общината или в общността по местоживеене, молба за натурализация, отправена до Министъра на Вътрешните Работи, придружена с:
Декларация за натурализация, която се изготвя пред кмета, в присъствието на двама гръцки граждани, в качеството си на свидетели (във формуляра на декларацията са опоменати всички предпоставки за придобиване на гръцко гражданство с натурализация).
Копие на паспорта или на друг документ за самоличност.
Уверение за постоянно пребиваване в Гърция.
Удостоверение за раждане или друго еквивалентно удостоверение, предвидено в законодателството на държавата на първото гражданство (ако чуждестранното лице е бежанец и не е в състояние да представи удостоверение за раждане, е достатъчно и решението за предоставяне на политическо убежище).

Scroll to top