Chat with us, powered by LiveChat

Как ще се сдобиете с гръцка лична карта

Личната карта е най-сериозният държавен документ, който е изключително необходим при всички ваши взаимоотношения с публичния сектор и не само.

След придобиването на гръцко гражданство, първото нещо, което трябва да направи гражданинът е да представи необходимите документи за издаване на лична карта. Ние oym.gr и специализираните ни адвокати сме на разположение на всеки имигрант, който е готов да получи този «магически» документ, който ще се окаже необходим при взаимоотношенията с публичния сектор, банките, но и за сключването на договори, дори и между частни лица.

След одобрението на гражданството трябва да бъде следвана следната процедура:
– Молба до Кметството за вписване в общинския регистър.
– Анулиране на разрешителното за престой. Това става в Дирекция Миграция, като тази процедура отнема около 10 работни дни.
– Молба до Отдел гражданско състояние за получаване на акт за раждане. Тази процедура отнема от 7-15 работни дни.

Щом гражданинът вземе тези документи в ръцете си, с долупосочените документи може да си изкара лична карта
• Решение, че е получил Гръцко Гражданство
• Паспорт (паспортът трябва да е валиден)
• Решение за анулиране на разрешителното за пребиваване от Регионалното управление
• Удостоверение за раждане
• Един данъчен документ за определяне на данъците или сметка за ток или вода, която да доказва постоянния адрес
• 2 снимки
• И накрая един грък за свидетел, който да потвърди гореоказаните неща

Scroll to top