Άδεια διαμονής: Σε ποιά κατηγορία ανήκω;

Θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό;

Να εργαστείτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Τώρα μπορείτε!

Πολλοί μας ρωτάτε πως μπορείτε να ταξιδέψετε ή να δουλέψετε στο εξωτερικό. Ακόμα περισσότεροι θέλετε να επισκεφθείτε την πατρίδα σας και τις οικογένειες σας. Τώρα μπορείτε με την άδεια διαμονής!

Στον ΟΥΜ σας ενημερώνουμε για την άδεια διαμονής που μπορείτε να βγάλετε και τα πλεονεκτήματα που σας δίνει η καθεμία από αυτές.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές άδειες διαμονής που μπορείτε να αποκτήσετε και είναι οι παρακάτω:

 1. Άδεια διαμονής επί μακρών

Με την άδεια διαμονής επί μακρών μπορείτε να:

 • Μείνετε νόμιμα στην Ελλάδα
 • Να εργαστείτε στην Ελλάδα
 • Να ταξιδεύετε στην πατρίδα σας
 • Να εργαστείτε στην Ευρώπη (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)
 • Να ταξιδέψετε στην Ευρώπη (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)

      2.   Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

Με την άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς μπορείτε να:

 • Μείνετε νόμιμα στην Ελλάδα
 • Να εργαστείτε στην Ελλάδα
 • Να ταξιδέψετε στην πατρίδα σας
 • Να ταξιδέψετε στην Ευρώπη (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)
 1. Άδεια διαμονής δεκαετίας

Με την άδεια διαμονής δεκαετίας μπορείτε να:

 • Μείνετε νόμιμα στην Ελλάδα
 • Να εργαστείτε στην Ελλάδα
 • Να ταξιδέψετε στην πατρίδα σας
 1. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Με την άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορείτε να:

 • Μείνετε νόμιμα στην Ελλάδα
 • Να εργαστείτε στην Ελλάδα
 • Να ταξιδέψετε στην πατρίδα σας

Στον ΟΥΜ σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε χρειάζεστε και σας βοηθάμε να καταθέσετε τα χαρτιά σας. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Κάνε ένα νέο ξεκίνημα!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to top