Ελληνική ιθαγένεια: Τώρα η διαδικασία πιο εύκολη και με λιγότερη γραφειοκρατία!

Μια διαδικασία που θα απλοποιήσει την διαδικασία συνεντεύξεων για την ελληνική ταυτότητα προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών και θα διαλύσει εμπόδια που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια για χιλιάδες αιτούντες.

 

Συγκεκριμένα το υπουργείο, ακολουθώντας αντίστοιχες μεθόδους της Γερμανίας, προωθεί ερωτηματολόγιο προετοιμασίας για τη συνέντευξη, το οποίο θα περιέχει περίπου 300 ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, ώστε ο κάθε υποψήφιος να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ερωτήσεις την ημέρα της συνέντευξης. Το ερωτηματολόγια θα είναι online και όλοι οι αλλοδαποί θα έχουν πρόσβαση σε αυτό.

 

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να λυθούν διάφορες δυσλειτουργίες της διαδικασίας και να ελεγχθούν καλύτερα οι ερωτήσεις και ο τρόπος συνεντεύξεων στις επιτροπές πολιτογράφησης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζονταν είναι ότι μέχρι τώρα δινόταν μεγαλύτερη βαρύτητα από όση αναλογεί στην ελληνική ιστορία και ελάχιστη στην επικαιρότητα και τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Πλέον θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη νεότερη ελληνική ιστορία και στον τρόπο που τα ιστορικά γεγονότα έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τις συνθήκες και την ιστορική και πολιτική ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα.

 

Το online ερωτηματολόγιο αναμένεται να κάνει πιο εύκολη την διαδικασία για τους αιτούντες ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και να μειώσει την γραφειοκρατία στις διαδικασίες των επιμέρους επιτροπών πολιτογράφησης. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και θα εκλείψει το φαινόμενο των μεσολαβητών που προσπαθούν να εξαπατήσουν αλλοδαπούς και επιτροπές.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός Υποστήριξης Μεταναστών όλα τα χρόνια λειτουργίας του προετοιμάζει κατάλληλα τους υποψήφιους για ελληνική ιθαγένεια, ώστε όχι μόνο να καταθέσουν άμεσα και σωστά όλα τα απαραίτητα χαρτιά, αλλά να περάσουν και επιτυχώς τη συνέντευξη στις επιτροπές. Ο Ο.Υ.Μ κάνει κανονική αναπαράσταση των ερωτήσεων και της διαδικασίας που θα αντιμετωπίσει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να είναι σίγουρος ότι θα περάσει.

 

Αν θέλετε και εσείς να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 211-1883711 και να μιλήσετε με τον σύμβουλο που θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειάζεστε!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to top