Ερωτήσεις Ιθαγένια

[vc_row bg_type=”image” bg_override=”full” bg_color=”#ffffff” top_padding=”40″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”fade-in-from-left” bg_color=”#ffffff”][vc_column_text]

Συχνές Ερωτήσεις

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις αιτήματος ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση;” tab_id=”1555695554695-c251fd84-2c9e”][vc_column_text]– Θα πρέπει να είστε ενήλικας κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
– Να μην έχετε καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους  κατά την τελευταία δεκαετία.
– Να μην εκκρεμεί σε βάρος σας απόφαση απέλασης.
– Να κατέχετε οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής. [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ποιοι είναι οι τύποι αδειών διαμονής που απαιτούνται στο αίτημα ελληνικής ιθαγένειας;” tab_id=”1555695554887-46e620e0-5878″][vc_column_text]

– άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
– τίτλος διαμονής για πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε.
– τίτλος διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη /πολίτη κράτους- μέλους της Ε.Ε. / γονέα ημεδαπού
– δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα /σε καθεστώς επικουρικής προστασίας / μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου τίτλου
– δελτίο ανιθαγενούς
– τίτλος διαμονής ομογενούς  από λοιπές χώρες

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Πόσα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα απαιτούνται για το αίτημα ελληνικής ιθαγένειας;” tab_id=”1555695669219-9f5e09a5-443f”][vc_column_text]

Πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα πριν από την υποβολή της αίτησης.
Τρία συνεχή έτη εφόσον
– είστε κάτοχος ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– είστε σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο,
– έχετε τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας,
– είστε αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας,
– είστε ανιθαγενής.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ανήκω σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις αλλά δεν έχω ειδικό δελτίο ή αποδεικτικό από τις ελληνικές Αρχές.” tab_id=”1555695745187-12dbbc0b-8f93″][vc_column_text]Για να προχωρήσει η αίτηση ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει να έχετε απαραιτήτως τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την περίπτωσή σας. [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω ;” tab_id=”1555695776885-38ce3385-ebfb”][vc_column_text]

1. Ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Πολιτογράφησης. Η Δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
2.  Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
3. Ακριβές αντίγραφο ενός από τους τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
4. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Είμαι πρόσφυγας, αλλά δεν έχω δελτίο διαμονής.” tab_id=”1555695818411-d8dbfb12-c4ff”][vc_column_text]

Εάν επιθυμείτε την ελληνική ιθαγένεια χρειάζεστε τα επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι την δικαιούστε. Δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή ειδικό δελτίο αν βρίσκεστε σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή άδεια διαμονής ως μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου τίτλου, χορηγούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ποιος είναι δικαιούχος επικουρικής προστασίας;” tab_id=”1555695856140-a9547968-9cd0″][vc_column_text]Δικαιούχος επικουρικής προστασίας, θεωρείται ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Τι απαιτείται για την ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών;” tab_id=”1555695892689-55bbc92d-172e”][vc_column_text]Θα πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Είτε να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο (δημοτικό και γυμνάσιο).
2. Είτε να έχει φοιτήσει και στις έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο και λύκειο).
3. Είτε να είναι κάτοχος απολυτηρίου ελληνικού λυκείου και να έχει αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια;” tab_id=”1555695925982-3c828616-6227″][vc_column_text]Το παιδί θα μπορεί να υποβάλει την αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου κατοικίας του από την ηλικία των 16 ετών, για να λάβει την ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του δύο χρόνια μετά.
Ουσιαστικά μόνο μετά την ενηλικίωσή τους θα μπορούν να αποκτούν ιθαγένεια οι μετανάστες δεύτερης γενιάς.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Περνάω από συνέντευξη για την απόκτηση της ιθαγένειας;” tab_id=”1555695970224-8da820f2-d82c”][vc_column_text]Έξι μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, θα κληθείτε σε συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Οι ερωτήσεις αρχικά είναι γενικές σχετικές με τη ζωή σας, την εργασία σας, τον τόπο καταγωγής σας.
Στη συνέχεια οι ερωτήσεις που θα σας γίνουν αφορούν στην ιστορία της Ελλάδας, στην γεωγραφία, στον πολιτισμό, στην πολιτική ζωή, στον τόπο που διαμένετε και σε τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Πόσο καλά πρέπει να ξέρω την ελληνική γλώσσα;” tab_id=”1555696004206-f64a2cf3-c3d0″][vc_column_text]Πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να αιτιολογείτε την απόφασή σας για την ελληνική ιθαγένεια καλύπτοντας και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις , όπως
– να γνωρίζετε επαρκώς την ελληνική γλώσσα
-να έχετε ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας
-να έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#e9eaed” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 2111883711

Για να συνομιλήσετε με ένανεξιδικευμένο Σύμβουλο του Οργανισμού μας.

Για να λάβετε ένα σύντομο οδηγό με τις απαραίτητες διαδικασίες

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Υπάρχει πρόβλημα με τα χαρτιά σας;
Ρωτήστε τον ΟΥΜ πώς να το λύσετε:

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε
Άδεια Διαμονής

Δικαιούστε Ελληνική Ταυτότητα;
Αποκτήστε την τώρα!

Παιδί γεννημένο στην Ελλάδα?
Μάθε πως θα βγάλεις Ιθαγένεια.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Θέλω έκπτωση 30% στις μεταφράσεις

Keni problem me dokumentet tuaja?
Pyetni OYM se si ta zgjidhë:

Perfitoni Shtetesi greke
Mëso se si për të marrë shtetësinë greke

اگر آپ کے کاغزات میں کوئ مسلہ ہے یہاں پھر آپ کوپہلی دفہ
کاغزات بنوانیں ہیں او ۔و۔م۔ سے راپط کریہں

مفت اپ ڈیٹ!
رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لئے کس طرح معلومات حاصل کریں:

هل لديك الحق في الحصول على الهوية اليونانية!
؟احصل علها الان

ولدالطفلفياليونان؟
تعلمكيفيةالحصولعلىالجنسية.

هل توجد أية مشكلة في أوراقك؟
إسألوا مُنظمة دعم المُهاجرين كيف تحلونها:

გააქვთ პრობლემა თქვენს საბუთებთან დაკავშირებით?
მოგვმართეთ OYM-ი გასცემს პასუხს ყველა თქვენს შეკითხვას

[formidable id=8]

უფასო ინფორმაცია!
გაიგეთ თუ როგორ მიიღოთ საბერძნეთის მოქალაქეობა:

[formidable id=7]

Узнайте, как получить вид на жительство!