«ΝΑΙ»  στην εκπαίδευση ανηλίκων μεταναστών

Με αφορµή κάποιες καταγγελίες παιδιών μεταναστών σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή ότι δεν γίνονταν δεκτοί προς εγγραφή σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού) με επιστολή του ζήτησε διευκρινήσεις  από τους αρμόδιους.

Στην επιστολή αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωµα όλων των ανηλίκων να εγγράφονται και να φοιτούν στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς όρους και περιορισµούς με το αιτιολογικό ότι είναι παιδιά μεταναστών ή προσφύγων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε  να διευκρινισθούν τα παρακάτω ζητήµατα:

  • Όλοι οι ανήλικοι που διαµένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραµονής, έχουν δικαίωµα εγγραφής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
  • Ανήλικος ο οποίος πρόκειται να ενηλικιωθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δεν µπορεί με κανέναν τρόπο να αποκλειστεί από την εγγραφή και την φοίτηση.
  • Τα θέµατα εγγραφής και φοίτησης αλλοδαπών στην εκπαίδευση ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εφαρμόζει τους νόμους, και όχι στον εκάστοτε διευθυντή σχολείου ή στο Συμβούλιο γονέων και Κηδεμόνων.
  • Κάποιες απαγορεύσεις εισόδου και παραµονής μεταναστών στην Ελλάδα δεν αφορά την εκπαίδευση και την φοίτηση σε ελληνικά σχολεία ανηλίκων.

Το Υπουργείο Παιδείας, συμφώνησε απόλυτα με τις παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής και προχώρησε άµεσα στην έκδοση εγκυκλίου.

Πέρα όμως από τον Συνήγορο του Πολίτη η ομάδα του oym.gr είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανηλίκων μεταναστών. Έτσι κάθε ένας από τους μετανάστες μπορεί να επικοινωνήσει ώστε να ενημερώσει σε περίπτωση προβλήματος που αφορά στην εκπαίδευση ανηλίκων μεταναστών

Scroll to top