Πιστοποιητικά Online με ένα απλό κλικ για τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα

Τέλος εποχής για τις πολύωρες ουρές και την ταλαιπωρία των Αλβανών υπηκόων που κατοικούν στην χώρα μας!

Εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει μια νέα ψηφιακή εποχή και μια τεχνολογική «επανάσταση» στα έως τώρα κρατούντα αφού και η αλβανική πρεσβεία και τα προξενεία πήραν το «βάπτισμα του πυρός» στον κόσμο των τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Με ένα απλό «κλικ» στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο θα είναι πλέον δυνατή η έκδοση μιας σειράς πιστοποιητικών για τους Αλβανούς της Ελλάδος.

Με την νέα μέθοδο καλύπτεται ένα πλήθος υπηρεσιών μέσω ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο επιτυγχάνει να βελτιώσει τόσο τη διοικητική και τη διαχειριστική λειτουργία της πρεσβείας και των προξενείων όσο και τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.

Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πληρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Με σύντομες και απλές διαδικασίες χωρίς να βασανίζονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας όλοι οι Αλβανοί που διαβιούν στην χώρα μας θα έχουν την δυνατότητα άμεσης παραλαβής πιστοποιητικού online!

Οι 23 υπηρεσίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ONLINE είναι οι εξής:

Αίτηση για Γενική Βοήθεια (Aplikim për Asistencë të Përgjithshme)
Αίτηση για Βοήθεια για αλβανούς υπηκόους που έχουν εξαφανιστεί (Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur)
Αίτηση για Βοήθεια για αλβανούς υπηκόους που έχουν φυλακιστεί (Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur)
Αίτηση για άδεια μεταφοράς σώματος (Aplikim për Leje Transport Trupi)
Αίτηση για εγγραφή τέκνου (Aplikim për Regjistrim fëmije)
Αίτηση για πιστοποιητικό γέννησης(Aplikim për Çertifikatë Lindje)
Αίτηση για εγγραφή γάμου (Aplikim për Regjistrim Martese)
Αίτηση για πιστοποιητικό γάμου (Aplikim për Çertifikatë Martese)
Αίτηση για εγγραφή θανάτου (Aplikim për Regjistrim Vdekje)
Αίτηση για πιστοποιητικό θανάτου (Aplikim për Çertifikatë Vdekje)
Αίτηση για οικογενειακό πιστοποιητικό (Aplikim për Çertifikatë Familjare)
Αίτηση για άδεια γάμου (Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)
Αίτηση για αντίγραφο εγγράφου (Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
Αίτηση για αναγνώριση αντίγραφου με το γνήσιο (Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin)
Αίτηση για προξενική βεβαίωση για τα προσωπικά στοιχεία (Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale)
Αίτηση για προξενική βεβαίωση για τα γνήσια στοιχεία (Αplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta)
Αίτηση για βεβαίωση πιστοποιητικού γέννησης (Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje)
Αίτηση για βεβαίωση πιστοποιητικού γάμου (Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese)
Αίτηση για βεβαίωση οικογενειακού πιστοποιητικού (Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare)
Αίτηση για προξενική βεβαίωση (Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm)
Αίτηση για μετάφραση (Aplikim për Përkthim)
Αίτηση για Νομιμοποίηση των εγγράφων (Aplikim për Legalizimin e dokumenteve)
Αίτηση για άδεια για πέρασμα (Aplikim për Leje Kalimi)

Βέβαια υπάρχουν ακόμη 13 υπηρεσίες για τις οποίες ο πολίτης οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να υπογράψει στις Πρεσβείες ή στα Προξενιά της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αυτές είναι:

Αίτηση για Αλβανική Υπηκοότητα (Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie)
Αίτηση για Αλβανική Υπηκοότητα με αναγνώριση (Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje)
Αίτηση για να ξανα-κερδίσεις την Αλβανική Υπηκοότητα (Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare)
Αίτηση για να εγκαταλείψεις την Αλβανική Υπηκοότητα (Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare)
Αίτηση για γάμο με Αλβανό υπήκοο (Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar)
Αίτηση για γάμο με ξένο υπήκοο (Aplikim për Lidhje Martese me të huaj
Αίτηση για ειδική Εξουσιοδότηση (Aplikim për Prokurë të Posaçme)
Αίτηση για Δήλωση Συμβολαιογράφου (Aplikim për Deklaratë Noteriale)
Αίτηση για το γνήσιο της υπογραφής (Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi)
Αίτηση για αναφορά (Aplikim për Procesverbal)
Αίτηση για Διαβατήριο και Ταυτότητα (Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë)
Αίτηση για προξενική βεβαίωση ταυτότητας (Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti)
Αίτηση για Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) (Aplikim për Vize)

Scroll to top