Chat with us, powered by LiveChat

Göçmenlerin Pazar okulunda ücretsiz yunanca öğreniyoruz

Gönüllü öğretmenler, Göçmenlerin Pazar okulunda, yetişkinler için yunanca öğretiyorlar. Bu yer, yıllar önce Atina merkezinde, Kolonos’ta çalışmaya başladı.

Hafta sonu okulumuz var! Her Cumartesi ve Pazar günü, Göçmenlerin Pazar okulunda öğretebilen üniversite öğrencisi ve gönüllü öğretmenlerden, yunanca dersi oluyor. Her yıl iki öğrenim dönemi var, Ekimden Şubata ve Marttan Hazirana kadar. Her Eylül ve Şubat sekreterde kayıt oluyor. Herkes, Göçmenlerin Pazar okulunda ders yapabilir ve para harcamadan yunanca öğrenebilirler, hem de dersler ücretsiz.

Hepimiz hemen hemen bir yabancı ülkede yaşamaya geldiğimizde, ilk günlerde zorluklarla karşılaştık. Çözemediğimiz problemlerle karşılaştık. İnsanların dilini öğrendiğimizde, herşey ne kadar kolay oldu! Yunanistan’dan ve başka ülkelerden yeni insanlarla tanıştık, yeni deneyimler kazandık, daha çok şehire çıktık ve daha iyi iş bulduk. GDOnu bize yardım etti ve hayatımızı iyileştirmek içn ne yapmamızı tavsiye etti.

İyi yunanca konuşmayı ve okumayı bilsen bile, belki burada arkadaşların var ve onlar öğretmeni ödemek için, parası yok. Göçmenlerin Pazar okulu onlara yardım edebilir ve hayatları daha kolay olacak. Aynı dili konuştuğumuzu unutmayalım ve böyle problemlerimizi daha kolay çözebiliriz.

Learn Greek for free at the Sunday School for Immigrants

Greek language courses for adults are taught for free by volunteer teachers at the Sunday School for Immigrants. This special school started operating many years ago in the centre of Athens, in Kolonos region.

We go to school every weekend! Every Saturday and Sunday at the Sunday School for Immigrants Greek language courses are taught by volunteer teachers and university students who can teach the Greek language. Every year there are two rotations for people that are interested, one from October to February and a second one from March to June. Registrations take place in the secretariat every September and February. Everybody can join and learn the Greek language for free, without spending a single euro as all lessons are free.

All of us had some trouble, more or less, during the first few months or even years trying to find a way to live in a country away from home. We faced different problems in our environment that we could not solve. However, everything became a lot easier when we were taught the Greek language! Many of us were able to make new friends from Greece and from other countries too, we gained new experiences, we got to know the city of Athens and we found a better job. In this effort OYM was by our side and advised us what we should do to make our life better!

Scroll to top