Chat with us, powered by LiveChat

Lia ALVANIKA

Lia erdhi në Greqi nga Gjeorgjia 9 vjet më parë. Çdo ditë gjithë këto vite mendonte për nënën e saj që e la prapa në Gjeorgji. Së bashku me Angeliki, këshilltarin e saj personal dhe se bashku departamentit ligjor të OYM mori leje qëndrimi dhe tani mund të udhëtojnë në Gjeorghi dhe që më në fund të shikoj nënën e saj.

Scroll to top